Nauka języka niemieckiego

Zufrieden wie nie zuvor/Zadowoleni jak nigdy przedtem

Poczta niemiecka opublikowała ostatnio wyniki badań nt. zadowolenia z życia Niemców. Co z nich wynika? Praca i pieniądze to istotne, lecz już nie najważniejsze czynniki decydujące o tym, czy nasi zachodni sąsiedzi cieszą się dniem codziennym. Decydujące znaczenie okazała się mieć płeć a także miejsce zamieszkania i wiek.

Powszechna opinia dotycząca poważnej i nadzwyczaj rozsądnej natury Niemców zdaje się nie mieć potwierdzenia. W skali od 1 do 10 poziom zadowolenia z życia osiągnął wartość 7 i jest to najwyższy wskaźnik od 2001 roku.

Oczywiście wartość ta nie jest wszędzie taka sama i patrząc na mapę Niemiec widzimy wyraźne różnice regionalne. Najbardziej szczęśliwym miejscem do życia jest Hamburg (7, 38 punktów), najmniej Meklemburgia Pomorze Przednie (6,56), Brandenburgia (6,56) i Turyngia (6,45).

Badacze wiążą te wyniki z sytuacją życiową mieszkańców. Pierwsze miejsce Hamburga to efekt najwyższego dochodu na statystycznego mieszkańca, podczas gdy mieszkańcy Turyngii borykają się z bezrobociem i kiepskimi dochodami.

Czynnikiem wpływającym na poziom zadowolenia z życia jest też praca. Jednak tylko 12% badanych Niemców pracuje wyłącznie dla pieniędzy. Dla 90% ankietowanych praca jest dość ważna, 57% stara się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Zadowolenie z pracy idzie w parze z poczuciem szczęścia. Poziom zadowolenia z życia osób bezrobotnych wynosi średnio 4,7 pkt i jest dużo niższy niż osób zatrudnionych ( 7,1 pkt.).

Istotną rolę w badaniu odgrywał również wiek ankietowanych. Najszczęśliwsi są Niemcy pomiędzy 20-30 rokiem życia, najmniej 40-sto i 60-latkowie. Po 60-tce poziom zadowolenia z życia rośnie i osiąga poziom spotykany u 30-latków.

Interesujący jest fakt, że kobiety generalnie czują się szczęśliwsze od mężczyzn..Aż do 65 roku życia różnica ta wynosi 0,16 pkt. Kobiety są bardziej zadowolone z życia przede wszystkim w nowych landach.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nie można dodawać komentarzy.