Nauka języka niemieckiego

Stopniowanie przymiotników (Steigerung der Adjektive)

Stopień wyższy przymiotnika tworzymy dodając do przymiotnika w stopniu równym końcówkę – er

Stopień najwyższy tworzymy przez wykorzystanie struktury:

am….sten       jeśli przymiotnik występuje w roli orzecznika

lub dodanie końcówki

(e)st                 jeśli przymiotnik występuje w roli przydawki

Jeśli przymiotnik zakończony jest na:

-s, ß, x, t, zw stopniu najwyższym otrzymuje końcówkę –este lub – esten

Ze względu na stopniowanie wyróżniamy trzy grupy przymiotników

  1. 1.      stopniowanie regularnie
  2. 2.      ze zmianą samogłoski w stopniu wyższym i najwyższym
  3. 3.      stopniowanie nieregularne

Stopniowanie regularne

 

Stopień równy

Positiv

Stopień wyższyKomparativ Stopień najwyższySuperlativ(przymiotnik jako orzecznik) Stopień najwyższySuperlativ(przymiotnik jako przydawka)

tief

tiefer am tiefsten der, die , das tiefste
hell heller am hellsten

der, die, das hellste

nett

netter am nettesten

der, die, das netteste

 

Stopniowanie ze zmianą samogłoski w stopniu wyższym i najwyższym

 

Stopień równy

Positiv

Stopień wyższyKomparativ Stopień najwyższySuperlativ(przymiotnik jako orzecznik)

Stopień najwyższy

Superlativ

(przymiotnik jako przydawka)

kalt

kälter am kältesten der, die, das kälteste
jung jünger am jüngesten der, die, das jüngeste
lang länger am längesten

der, die, das  längeste

W ten sam sposób stopniuje się przymiotniki: alt, arm, dumm, kurz, stark, schwach, warm, hart, klug

Stopniowanie nieregularne

 

Stopień równy

Positiv

Stopień wyższyKomparativ Stopień najwyższySuperlativ
gut besser

am besten

der, die, das beste

viel

mehr am meistender, die, das meiste

hoch

höher

am höchsten

der, die, das höchste

nah

näher

am nächsten

der, die, das nächste

gern

lieber

am liebesten

der, die, das liebste

oft öfterhäufiger

am häufigsten

der, die, das häufigste

Zwróć uwagę na stopniowanie przymiotnika dunkel i teuer i brak –e w stopniu wyższym i najwyższym w końcówce

teuer

teurer am teuerstender, die, das teuerste
dunkel dunkler

am dunkelsten

der, die, das dunkelste

 

 

Jeśli przymiotnik występuje w zdaniu jako orzecznik jest nieodmienny

Positiv (stopień  równy) Eva ist schön.
Komparativ   (stopień wyższy) Tina ist schöner.
Superlativ   (stopień najwyższy) Maria ist am schönsten.

 

Jeśli przymiotnik występuje w zdaniu w funkcji przydawki w stopniu wyższym i najwyższym otrzymuje końcówkę właściwą dla odmiany przymiotnikowej.

 

Positiv (stopień   równy) Eva ist ein schönes   Mädchen.
Komparativ   (stopień wyższy) Tina ist ein schöneres Mädchen.
Superlativ   (stopień najwyższy) Maria ist das schönste   Mädchen.

 

 Przymiotnik w stopniu najwyższym użyty jako przydawka występuje z rodzajnikiem określonym np:

das schnellste Auto.

 

Przymiotniki występujące z przegłosem i bez

gesund

blaß

naß

schmal

fromm

rot

glatt

 

Tworzenie porównań

By wyrazić porównania używamy przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

 

Porównania w stopniu równym – tak samo jak  używamy konstrukcji so…wie, genauso …. wie; so….wie; nicht so ….wie

Er ist so klug, wie sein Vater.  

On jest tak samo mądry, jak jego ojciec.

 

Porówania w stopniu wyższym – bardziej niż (przymiotnik w stopniu wyższym) (….przymiotnik w stopniu wyższym ….als)

Er ist klüger als sein Vater.

On jest mądrzejszy niż jego ojciec.

 

Porównania w stopniu najwyższym – najbardziej

Przy porównaniach w stopniu najwyższym używamy przyimka „von”, np.:

 

Er ist der klügste von uns allen.

On jest najmądrzejszy z nas wszystkich.

 

Przykłady

 

viel-mehr-am meisten

Wer liest mehr, du oder deine Schwester?

Ich lese genauso viel, wie meine Schwester, aber unsere Mutter liest am meisten von uns beiden.

 

gut-besser-am besten

Welche Bluse gefällt dir besser? Die blaue oder die goldene? Die goldene gefällt mir besser als die blaue, aber die rote gefällt mir am besten.

 

groß-größer-am größten

Wer ist größer als du?

Ania und Hans sind größer als ich, aber Ute ist am größten von uns allen.

 

gern-lieber-am liebsten

Was trinkst du lieber Bier oder Wein?

Ich trinke Wein lieber als Bier aber Cognac trinke ich am liebsten.

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dodaj komentarz