Nauka języka niemieckiego

Matura 2013 – Szkoła (Abitur 2013 – Schule)

SCHULE

die Schule schwänzen- wagarować

die Schule besuchen – uczęszczać do szkoły

Fächer im Stundenplan – przedmioty w planie lekcji

lernen; unterrichten – uczyć się; nauczać

der Unterricht; die Pause – zajęcia; przerwa

Klassen-/Schulkamerade – kolega z klasy/ ze szkoły

der Klassenraum- klasopracownia

die Klassenfahrt- wycieczka klasowa

die Schulsachen – przybory szkolne

die Schulnoten- oceny szkolne

das Schulzeugnis – świadectwo szkolne

der Sprachkurs – kurs językowy

das Lehrbuch – podręcznik

der Aufsatz – wypracowanie

die Nachhilfe – korepetycje

das Arbeitsbbuch – książka ćwiczeń

das Schuljahresende – zakończenie roku szkolnego

das Abitur machen/bestehen- zdać maturę

eine Prüfung ablegen – zdawać egzamin

bei einer Prüfung durchfallen- oblać egzamin

die Schule absolvieren – ukończyć szkołę

die Arbeitsgemeinschaft – kółko zainteresowań

der Hundertageball – studniówka

spicken – ściągać

der Wettbewerb – konkurs, zawody

die Fremdsprache- język obcy

der Verlag – wydawnictwo

 

Przykładowe punkty do zrealizowania na egzaminie maturalnym

 - poinformuj jak długo i z jakich podręczników uczyłeś się języka niemieckiego; ich habe Deutsch in der Grundschule gelernt. Die Lehrbücher wurden vom Verlag WSiP herausgegeben

– zapytaj o podręczniki lub inne materiały do samodzielnej nauki języka – Gibt es Lehrbücher oder andere Materielien, mit denen ich Deutsch selbst lernen kann?

– opisz swoje wspomnienia z pierwszych dni w szkole i napisz jakie były twoje oczekiwania: Am ersten Schultag war ich sehr gestresst und genervt, ich wollte verständnisvolle Lehrer und nette Klassenkameraden haben

– jakie przedmioty wybrałeś do egzaminu maturalnego: Ich bestehe das Abitur in Polnisch, Deutsch und Mathe

– wyraź swoją opinię na temat mundurków w szkole: Die Schuluniformen finde ich langweilig und sinnlos

– określ swój poziom opanowania języka niemieckiego: Ich habe Deutsch in Wort und Schrift beherrscht

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dodaj komentarz