Nauka języka niemieckiego

Zdania przyczynowe (Kausalsätze)

Zdania przyczynowe ze spójnikami weil lub da są zdaniami pobocznymi, tzn. uporządkowanymi według szyku pobocznego (orzeczenie występuje na końcu zdania, a podmiot zaraz za spójnikiem weil lub da). W zdaniu przyczynowym ze spójnikiem denn występuje szyk prosty, tzn. po spójniku występuje podmiot, a następnie orzeczenie.

Przykłady zdań

Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin.

Da ich krank bin, gehe ich zum Arzt.

Ich gehe zum Arzt, denn ich bin krank.

Uwaga: Zdania ze spójnikiem weil występują zazwyczaj po zdaniu głównym, natomiast zdania ze spójnikiem da występują przeważnie przed zdaniem głównym.

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy językowe w przypadku zdań przyczynowych to brak zastosowania odpowiedniego szyku wyrazów, tzn. pobocznego (dla spójników weil i da) lub prostego (dla spójnika denn) oraz w przypadku zdań ze spójnikami weil lub da niewłaściwe rozmieszczenie w zdaniu elementów orzeczenia złożonego.

Zapamiętaj! Jeśli orzeczenie składa się z dwu lub trzech wyrazów, to na końcu zdania występuje jego odmienna część, np.

Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben will.

Ich fahre ins Ausland, weil ich neue Leute kennen lernen möchte.

Zastosowanie: Zdania przyczynowe to bardzo ważne zagadnienie gramatyczne na egzaminie ustnym, ponieważ prawie w każdym zadaniu wylosowanego zestawu należy uzasadnić swoją opinię i zdanie, a więc odpowiedzieć na pytanie warum?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Zdania przyczynowe (Kausalsätze), 5.0 out of 5 based on 1 rating

Dodaj komentarz