Nauka języka niemieckiego

Czas przeszły Perfekt (Perfekt)

Struktura: czas Perfekt to czas przeszły złożony, składający się z dwóch elementów, tj. czasownika posiłkowego oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II) tworzonego od czasownika- nośnika znaczenia w zdaniu. W funkcji czasownika posiłkowego występuje haben lub sein, odmieniane przez osoby, natomiast imiesłów czasu przeszłego jest nieodmienny i występuje na końcu zdania.

 

Tworzenie formy Partizip II:

  1. dla czasowników słabych wystarczy dodać na początku przedrostek ge- i końcówkę –(e)t, np. fragen → gefragt; antworten → geantwortet, za wyjątkiem czasowników  zakończonych –ieren oraz czasowników nierozdzielnie złożonych, które w formie Partizip II nie otrzymują przedrostka ge-, np. informieren → informiert; bestellenbestellt
  2. dla czasowników mocnych wystarczy dodać do tematu  czasownika przedrostek ge- oraz  końcówkę –en, przy czym często      występuje zmiana samogłoski rdzennej, np. bleiben → geblieben; singen → gesungen

Uwaga: tworząc formę Partizip II dla czasowników rozdzielnie złożonych cząstkę ge- należy wstawić w środek pomiędzy przedrostek czasownika a czasownik, np. aufmachen → aufgemacht; anbieten → angeboten

Przykłady zdań

Mein Bruder macht die Hausaufgaben. → Mein Bruder hat die Hausaufgaben gemacht.

Eva geht ins Kino. → Eva ist ins Kino gegangen.

Ich stehe um 6 Uhr auf. → Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.

Najczęściej popełniane błędy

Najczęstszym błędem jest zły dobór czasownika posiłkowego oraz jego niewłaściwa odmiana przez osoby.

Zapamiętaj!

- wszystkie czasowniki przechodnie, tj. wymagające dopełnienia w bierniku (np. sehen, brauchen, haben, itp.)

- wszystkie czasowniki zwrotne (np. sich waschen, sich erholen, sich treffen, itp.)

- wszystkie czasowniki modalne (np. sollen, wollen, itp.)

- większość czasowników wyrażających trwanie czynności lub stanu (np. sitzen, stehen, liegen, itp.)

tworzą czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben

Natomiast czasowniki

- oznaczające ruch, kierunek, przemieszczenie się (np. gehen, kommen, fahren, itp.)

- zmianę stanu, przejście z jednego stanu w drugi (np. einschlafen, sterben, aufstehen, itp.)

- sein, bleiben, werden

tworzą czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

Odmiana czasowników posiłkowych przez osoby

  sein  haben 
ichdu

er, sie, es

wir

ihr

sie, Siebin

bist

ist

sind

seid

sind

 

habehast

hat

haben

habt

haben

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Czas przeszły Perfekt (Perfekt), 5.0 out of 5 based on 1 rating

Dodaj komentarz