Nauka języka niemieckiego

Czas przyszły (Futur I)

Czas Futur I to czas przyszły służący do wyrażania czynności, które odbędą się w niedalekiej bądź bardziej odległej przyszłości rzeczywiście bądź przypuszczalnie. Ten czas pozwala również roztaczać wizje i przypuszczenia dotyczące przyszłości.

Struktura: czas Futur I to czas złożony, składa się ze słówka posiłkowego werden oraz bezokolicznika czasownika – nośnika znaczenia w zdaniu. Tworząc formę czasu Futur I odmieniamy czasownik posiłkowy werden przez osoby w czasie teraźniejszym
a bezokolicznik stawiamy na koniec zdania.

 

Przykłady:

Ich werde in diesem Jahr nach Berlin fahren.

Sabine wird nach dem Abitur Germanistik studieren.

Im Jahre 2020 werden die Menschen auf dem Mond spazieren gehen.

 

Odmiana czasownika werden przez osoby w czasie teraźniejszym

 

ich

werde
du

wirst

er/sie/es

wird
wir

werden

ihr

werdet

sie, Sie

werden

 

Uwaga! Dla wyrażania przyszłości w języku niemieckim stosujemy również czas teraźniejszy Präsens; najczęściej w tego typu zdaniach występuje okolicznik czasu wskazujący na przyszłość, np.:

Ich komme morgen zu dir.

In zwei Wochen fahre ich in Urlaub.

 

Najczęściej popełniane błędy: niewłaściwa odmiana czasownika werden oraz niewłaściwe umiejscowienie bezokolicznika w zdaniu (zawsze na końcu zdania!).

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dodaj komentarz