Nauka języka niemieckiego

Czasowniki modalne (Modalverben)

Czasowniki modalne to grupa specyficznych czasowników, które określają w zdaniu stosunek podmiotu do czynności wyrażanej przez czasownik główny. Są specyficzne, ponieważ charakteryzują się inną odmianą – przyjmują równe formy w 1. i 3. os. liczby pojedynczej oraz wymagają, aby czasownik główny stał zawsze na końcu zdania w formie bezokolicznika.

Rzadko występują w zdaniu samodzielnie; najczęściej wtedy jeśli wynika to z kontekstu całej wypowiedzi.

Podstawowe znaczenie czasowników modalnych:

können (umieć, móc, potrafić), np.:

Ich kann Englisch sprechen.

Er kann nicht kommen.

Sabine kann Volleyball spielen.

 

wollen (chcieć), np.:

Ich will Arzt werden.

Er will heute Abend ins Kino gehen.

 

sollen (mieć powinność), np.:

Sie soll Medikamente einnehmen.

Wir sollen unsere Großeltern besuchen.

 

müssen (musieć), np.:

Müsst ihr auch im Haushalt helfen?

Ich muss viel lernen.

 

dürfen (móc, mieć pozwolenie), np.:

Hier darf man nicht parken.

Inge darf nicht mitgehen.

Warum kommst du nicht mit? Ich darf nicht.

 

mögen (lubić), np.:

Mathe mag ich nicht.

Er mag keinen Käse.

 

Zapamiętaj! Czasowniki modalne odmieniają się w liczbie pojedynczej nieregularnie; pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej ma taką samą formę, bez końcówki. W liczbie mnogiej czasowniki modalne odmieniają się regularnie.

Schemat odmiany czasowników modalnych

können wollen sollen müssen dürfen mögen
ich kann will soll muss darf mag
du kannst willst sollst musst darfst magst
er/sie/es kann will soll muss darf mag
wir können wollen sollen müssen dürfen mögen
ihr könnt wollt sollt müsst dürft mögt
sie können wollen sollen müssen dürfen mögen

 

Najczęściej popełniane błędy: niewłaściwa odmiana czasownika modalnego w liczbie pojedynczej oraz niewłaściwe umiejscowienie bezokolicznika w zdaniu z czasownikiem modalnym (jego miejsce jest zawsze na końcu zdania!).

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Czasowniki modalne (Modalverben), 5.0 out of 5 based on 1 rating

Dodaj komentarz