Nauka języka niemieckiego

Liczby po niemiecku – liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe służą do podania kolejnego numeru i są stosowane głównie przy opisywaniu dat.

Liczebniki porządkowe tworzymy w języku niemieckim od liczebników głównych, dodając odpowiednio końcówkę –te dla liczebników z przedziału 1-19 oraz końcówkę –ste dla liczebników 20 i więcej, np.

2- zwei – der/die/das zweite

4 – vier – der/ die/das vierte

9 – neun – der/ die/ das neunte

13 – dreizehn – der/ die/ das dreizehnte

20 – zwanzig- der/ die/ das zwanzigste

25 – fünfundzwanzig – der/die/das fünfundzwanzigste

 

Wyjątki:

  1. –      der/die/das erste

3. – der/die/das dritte

7. – der/die/das siebte

 

Rodzajnik dobieramy zależnie od rodzaju określanego przez liczebnik rzeczownika, np.

die erste Woche; das erste Jahr; der erste Monat

Uwaga: zapisując liczebnik porządkowy cyfrą musimy pamiętać o postawieniu kropki tuż za liczbą, np. der 1. Januar

Liczebniki porządkowe stosujemy do:

  1. oznaczania dnia miesiąca, np. der 1. (erste)      Februar.
  2. określenia      stulecia, np. Der König ist im 17. (siebzehnten) Jahrhundert geboren.
  3. z imionami władców, np. Elizabeth I. = Elizabeth      die Erste; August III. = August der Dritte

 

Jeśli interesują cię  liczebniki główne, oto najważniejsze informacje.

Przy pomocy liczebników głównych podajemy ilość lub liczbę osób bądź rzeczy czy zjawisk, w odpowiedzi na pytanie ile? (wie viel?). Liczebniki nie podlegają odmianie.

W języku niemieckim należy zwrócić szczególną uwagę na pisownię liczb (ortografia) i zapamiętać, że w liczbach wyższych cyfra jedności w zapisie słownym stoi przed cyfrą dziesiątek. Dodatkowo opisując słownie cyfry w zakresie 21-99 stosujemy element łączący und. Liczby aż do 999 999 stanowią w języku niemieckim złożenia i pisane są łącznie jako jedno słowo. Poniżej zapisujemy słownie przykłady liczebników.

 

  0-9   10-19   20-29   30-90
0 null 10 zehn 21 zwanzig
1 eins 11 elf 22 einundzwanzig
2 zwei 12 zwölf 23 zweiundzwanzig
3 drei 13 dreizehn 24 dreiundzwanzig 30 dreißig
4 vier 14 vierzehn 25 vierundzwanzig 40 vierzig
5 fünf 15 fünfzehn 26 fünfundzwanzig 50 fünfzig
6 sechs 16 sechzehn 27 sechsundzwanzig 60 sechzig
7 sieben 17 siebzehn 28 siebenundzwanzig 70 siebzig
8 acht 18 achtzehn 29 achtundzwanzig 80 achtzig
9 neun 19 neunzehn 30 neunundzwanzig 90 neunzig

 

100 (ein)hundert

101 (ein)hunderteins

400 vierhundert

1000 (ein)tausend

1001 (ein)tausendeins

2000 zweitausend

10 000 zehntausend

100 000 (ein)hunderttausend

1 000 000 eine Million

2 000 000 zwei Millionen

1 000 000 000 eine Milliarde

2 000 000 000 zwei Milliarden

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Liczby po niemiecku - liczebniki porządkowe, 1.0 out of 5 based on 1 rating

Nie można dodawać komentarzy.