Nauka języka niemieckiego

Matura pisemna z niemieckiego tuż tuż! Przeczytaj koniecznie nasze komentarze do próbnych matur

Matura próbna z listopada 2011

Zaczniemy od próbnej matury z listopada 2011 roku, przygotowanej przez wydawnictwo OPERON i Gazetę Wyborczą. Jeśli chodzi o zadania zamknięte, to tutaj raczej niespodzianek nie było. Pojawiły się zadania z takich kategorii tematycznych jak praca, czas wolny, ochrona środowiska, stres w szkole. Jak zwykle najwięcej kłopotów sprawiły zadania sprawdzające rozumienie tekstu pisanego. Mimo iż same zadania do tekstów nie są zbyt skomplikowane (są to zadania na dobieranie pytania do odpowiedzi, typu prawda – fałsz czy też zadania wyboru a, b, c, d), to duże trudności sprawiają same teksty do czytania przesycone różnymi konstrukcjami gramatycznymi, moim zdaniem zbyt trudnymi jak dla uczniów z poziomu podstawowego. Pojawiają się wyrażenia z czasownikami funkcyjnymi, strona bierna, bardzo złożone zdania przydawkowe, mowa zależna, wyrażenia idiomatyczne. Wszystko to sprawia, że maturzysta często nie potrafi wyszukać w tekście zdania, które ma porównać z informacją zawartą w zadaniu pod tekstem. Dlatego im bogatsza wiedza gramatyczna abiturienta, tym większa szansa na zrozumienie skomplikowanych często tekstów i właściwe rozwiązanie zadań. W tej sytuacji pozostaje tylko kilka praktycznych porad:

- czytaj tekst selektywnie, nie skupiaj uwagi na całym tekście

- uważaj na słówka typu: bestimmt-, manch-, immer, nur, nie, selten, oft, mehr, bo one często decydują o prawdziwości bądź nieprawdziwości zdań w zadaniach typu prawda-fałsz

- w zadaniach typu dobieranie pytania do odpowiedzi, zwracaj uwagę na typ pytania (pytanie o uzupełnienie czy o rozstrzygnięcie)

- w zadaniach typu wyboru a, b, c, d stosuj metodę eliminowania odpowiedzi, które są na pewno niepoprawne. Być może tym sposobem pozostanie tylko jedna możliwość.

            Jeśli chodzi o zadania na rozumienie ze słuchu, to tutaj największym problemem może być skupienie uwagi przez te 20 minut, które są przeznaczone na odsłuch, udział w wypowiedzi kilku rozmówców o różnej płynności wypowiedzi, akcencie, barwie głosu, głośności, szybkości mówienia. Dlatego w tej części egzaminu lepiej całą uwagę skupić na odsłuchu i zaznaczaniu odpowiedzi w arkuszu i nie tracić czasu na przenoszenie odpowiedzi na kartę po każdym zadaniu. Wprowadzi to niepotrzebne rozproszenie uwagi, tą czynność lepiej zostawić na koniec, po odsłuchaniu wszystkich zadań. W ramach treningu przed maturą warto sobie posłuchać kilka razy nagrań z wypowiedziami rodzimych użytkowników języka niemieckiego, chociażby z płyt dołączanych do podręczników języka niemieckiego..

            Więcej uwagi poświęcimy teraz zadaniom z wypowiedzi pisemnej. W krótkiej formie użytkowej należało napisać zaproszenie. W tym miejscu od razu zwracam uwagę, iż na początku pisania tego zadania należy użyć czasownika „zapraszać” (einladen) i już w pierwszym zdaniu zaprosić osobę podaną w poleceniu. W przeciwnym razie przekazując wszystkie wymagane w poleceniu informacje możemy omyłkowo zredagować ogłoszenie a nie zaproszenie (ryzyko zredagowania pracy nie na temat!). Często w ostatnim punkcie krótkiej formy użytkowej należy poprosić o potwierdzenie przybycia. Jest kilka możliwości zrealizowania tej informacji, np.

- Kommst du an? Gib mir Bescheid! Schreib mir? Ruf mich an!

- Kommst du oder nicht? Informiere mich!

- Gib mir Bescheid, ob du kommst!

Pisząc zaproszenie należy też zadbać o poprawność gramatyczną użycia czasownika einladen. Zapamiętaj! Jest to czasownik rozdzielnie złożony oraz wymaga użycia przyimka in lub zu.

W krótkiej formie użytkowej nie jest ważna ilość słów, dlatego warto pisać mniej, redagując np. kilka wymaganych poleceniem informacji w jednym zdaniu (termin i miejsce koncertu można zrealizować jednym zdaniem).

Natomiast w dłuższej wypowiedzi pisemnej bardzo istotna jest ilość napisanych słów. Obowiązuje limit od 120-150 słów. Napisanie mniej lub więcej skutkuje tym, że dostaniemy mniej punktów. To zadanie wymaga zastosowania odpowiedniej formy, w zależności od polecenia należy napisać list formalny lub nieformalny. Na próbnej maturze w listopadzie należało napisać list do koleżanki z Niemiec o niegroźnym wypadku, który nam się niedawno przydarzył. Ponieważ to zdarzenie miało już miejsce należało pisać w czasie przeszłym, o czym niektórzy maturzyści zapominali. W liście nie może też zabraknąć 5 obligatoryjnych elementów, tj. zwrotu grzecznościowego rozpoczynającego list, wstępu, rozwinięcia, zakończenia i zwrotu na pożegnanie. Przy czym zwrot rozpoczynający list, wstęp i zwrot na pożegnanie muszą być adekwatne do adresata listu. Pisząc do koleżanki/ kolegi można rozpocząć od zwrotu „Liebe (r) Eva/Peter”, natomiast jeśli adresatem listu są np. rodzice kolegi lub jakaś instytucja należy go rozpocząć od słów „Sehr geehrte Damen und Herren”. Żegnając się z kolegą/ koleżanką można napisać „Tschüss” a w liście formalnym użyjemy np. zwrotu „Mit freundlichen Grüßen”.

Zawsze należy uważnie czytać polecenie, w każdym punkcie dłuższej formy użytkowej są do przekazania 2 informacje. Ponadto jeśli w poleceniu jest zaznaczone, że mamy napisać o dolegliwościach, wadach, zaletach itp., to należy wymienić przynajmniej 2, bo 1 to za mało. Redagując kolejne informacje wynikające z polecenia, warto zachować przynajmniej linijkę odstępu, praca będzie bardziej estetyczna i jeśli na koniec okaże się, że brakuje kilku słów do wymaganego limitu, to będzie miejsce na ich dopisanie. Dopisywanie dodatkowych słów na końcu listu, tak aby zrealizować wymagany limit, powoduje, że praca traci na spójności i logice.

W tym zadaniu najwięcej problemów maturzyści mieli z przekazaniem informacji o radach zamieszczonych w Internecie przez ludzi po tego typu wypadkach. Najbardziej odpowiednie byłoby tutaj zdanie przydawkowe, np. „Leute, die es auch erlebt haben, raten im Internet, dass man sich gut erholen sollte und unbedingt untersuchen lässt.”

Materiał ze stycznia 2012 roku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Przeanalizujmy teraz materiał ćwiczeniowy ze stycznia 2012 roku, przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W zadaniu ze słuchu i na rozumienie tekstu pisanego pojawił się zakres tematyczny książka i lektura. W tym miejscu warto podać kilka niezbędnych słówek z tego zakresu, np.:

- das Märchen- baśn, bajka

- vorlesen – czytać na głos

- das Lesen – czytanie

- die Bibliothek

- die Buchhandlung – księgarnia

- der Lieblingsautor – ulubiony autor

- der Schriftsteller – pisarz

- der Dichter – poeta

- das Gedicht – wiersz

- der Roman – powieść

- die Schullektüre – lektura szkolna

- die Pflichtlektüre – lektura obowiązkowa

- das Büchlein – książeczka

- die Literatur

Pierwsze zadanie na rozumienie tekstu słuchanego okazało się trudne dla tych, którzy nie zawsze pamiętają o bardzo ważnej zasadzie „Czytaj uważnie polecenie”. W treści pierwszego zadania pojawiła się informacja, że usłyszymy tekst na temat łańcuszków szczęścia wysyłanych e-mailem i takie znaczenie ma słówko „Kettenbriefe” użyte w każdym z pięciu zdań, które maturzysta miał określić jako richtig lub falsch.

            W zadaniach na rozumienie tekstu pisanego po raz kolejny istotna okazała się znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych przekazujących tą samą treść innymi słowami. Np. w jednym z zadań typu prawda-fałsz należało ocenić prawdziwość zdania „Für viele Jugendliche bedeutet der Führerschein die Selbstständigkeit, a w tekście było zdanie „Der Führerschein steht nun niemal für Unabhängigkeit und Freiheit” oraz zdania „Der 17-jährige Fahrer darf außer Deutschland das Auto fahren” a w tekście było zdanie „Der Führerschein ab 17 gilt zunächst nur In Deutschland”

            Jeśli chodzi o wypowiedź pisemną, to w krótkiej formie należało się wykazać znajomością słownictwa z zakresu tematycznego film i chyba to sprawiło piszącym najwięcej kłopotu. Dlatego w tym miejscu podajemy najważniejsze słówka do zapamiętania:

- die Folge – odcinek

- die Serie – serial

- die Handlung – akcja

- der Schauspieler- aktor

- das Fernsehen – telewizja

- der Fernseher – telewizor

- ansehen – oglądać

- die Sendung – program, audycja

- die Nachrichten – wiadomości

- der Moderator – prowadzący program

- abspielen – rozgrywać, rozegrać

- handeln von – traktować o, opowiadać o

- die Hauptfigur – główny bohater

Odnośnie dłuższej wypowiedzi pisemnej, należało zredagować list do kolegi/koleżanki z Niemiec o swoim ulubionym święcie. Maturzyści pisali z reguły o Bożym Narodzeniu, gdyż w styczniu było to jak najbardziej aktualne i pamiętane z ostatnich lekcji słownictwo (warto przypomnieć sobie kilka najważniejszych słówek związanych z tematem „Weihnachten”). Najwięcej kłopotu sprawiło uczniom przekazanie informacji o atmosferze panującej podczas uroczystości. Można było napisać np. Es war super, angenehm, prima; Die Gäste hatten viel Spaß; die Stimmung war festlich; itp. Nie wszyscy pisali też o ciekawym wydarzeniu z tej uroczystości oraz swoich wrażeniach. Można było napisać np. Ich war zufrieden, aufgeregt; es hat mir gut gefallen; ich hatte viel Spaß; ich war erstaunt, enttäuscht, itp.

Nie wszyscy też pamiętali o ścisłych wytycznych, jakie należy obowiązkowo zrealizować w dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Tegorocznym maturzystom życzymy jasności umysłu i połamania piór na maturze z języka niemieckiego!

POWODZENIA!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nie można dodawać komentarzy.