Nauka języka niemieckiego

Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym (Die Deklination des Verbs im Präsens)

Poza regularną odmianą czasownika polegającą na dodaniu do tematu czasownika tzw. końcówek osobowych, istnieje kilka bardzo ważnych uwag do zastosowania przy odmianie niektórych czasowników.

Przykład regularnej odmiany czasownika:

machen

ich mache

du machst

er/sie/es macht

 

wir machen

ihr macht

sie/Sie machen

 

Uwaga!

  1. Czasowniki mocne, które mają w temacie samogłoskę –e zmieniają ją w odmianie w 2. i  3. osobie liczby pojedynczej na –i lub –ie, np.; ich lese – du liest, er liest; ich gebe – du gibst, er gibt; ich nehme – du nimmst, er nimmt
  2. Czasowniki mocne, które mają w temacie samogłoskę – a zmieniają ją w odmianie w 2. i  3. osobie liczby pojedynczej na –ä,  np. ich fahre – du fährst, er fährt;  ich schlafe—du schläfst, er schläft; ich laufe — du läufst, er läuft
  3. czasowniki, których temat kończy się na głoski – t lub –d, otrzymują w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej i w 2. osobie liczby mnogiej dodatkowe –e przed końcówką osobową, np. du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet; du findest, er findet, ihr findet
  4. czasowniki zwrotne odmieniają także zaimek zwrotny przez osoby, np. sich erholen

ich erhole mich

du erholst dich

er/sie/es erholt sich

 

wir erholen uns

ihr erholt euch

sie/Sie erholen sich

 

Czasownik rozdzielnie złożone rozdzielają w odmianie przedrostek, np. aufstehen – ich stele auf, du stehst auf,  itd.

Najczęściej popełniane błędy: brak zmiany samogłoski rdzennej, brak odmiany zaimka zwrotnego, zapominanie o przedrostku rozdzielnie złożonym.

Uwaga! Odmianę tzw. czasowników posiłkowych należy zapamiętać

sein werden haben
ich bin werde habe
du bist wirst hast
er/sie/es ist wird hat
wir sind werden haben
ihr seid werdet habt
sie/Sie sind werden haben
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym (Die Deklination des Verbs im Präsens) , 5.0 out of 5 based on 1 rating

Nie można dodawać komentarzy.