Nauka języka niemieckiego

Odmiana przymiotnika (Die Deklination des Adjektivs)

Przymiotnik w języku niemieckim odmieniamy przez przypadki i liczby z rodzajnikiem określonym, z rodzajnikiem nieokreślonym oraz bez rodzajnika. Ta odmiana polega na dodaniu odpowiednich końcówek do formy podstawowej przymiotnika; najpierw jednak należy wybrać odpowiedni rodzajnik – określony bądź nieokreślony, czy też w uzasadnionym przypadku żaden i odmienić go według wyuczonego wzoru; za rodzajnikiem należy odmienić przymiotnik według podanego niżej schematu; dla przypomnienia podajemy też odmianę rodzajnika określonego i nieokreślonego przez przypadki.

r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga
Nom. der rote Pulliein roter Pulli die rote Bluseeine rote Bluse das rote Kleidein rotes Kleid die roten Schuherote Schuhe
Gen. des roten Pulliseines roten Pullis der roten Bluseeiner roten Bluse des roten Kleideseines roten Kleides der roten Schuheroter Schuhe
Dat. dem roten Pullieinem roten Pulli der roten Bluseeiner roten Bluse dem roten Kleideinem roten Kleid den roten Schuhenroten Schuhen
Akk. den roten Pullieinen roten Pulli die rote Bluseeine rote Bluse das rote Kleidein rotes Kleid die roten Schuherote Schuhe

 
Jak wynika z powyższego schematu –en to najczęściej pojawiająca się końcówka przymiotnika, bez względu na rodzaj i liczbę. Warto też zapamiętać pewne prawidłowości, które przedstawia ten schemat: dla rodzaju żeńskiego, nijakiego i liczby mnogiej Nom. = Akk.; dla rodzaju żeńskiego Gen. = Dat.; nie trzeba pamiętać formy Gen. i Dat. rodzaju nijakiego, bo są one identyczne z formami rodzaju męskiego; w liczbie mnogiej nie istnieje rodzajnik nieokreślony, dlatego przymiotnik występuje samodzielnie i przejmuje końcówki rodzajnika określonego odmienianego w liczbie mnogiej
 

Przykłady zastosowania odmienionego przymiotnika w zdaniu:

Ich habe heute einen roten Pulli und einen kurzen Rock an.

Er trägt gewöhnlich schwarze Jeans und eine schwarze Lederjacke.

Wie gefallen dir die modernen roten Stiefel?

Die gelbe Bluse gefällt mir nicht.

 Uwaga! Jeśli przed rzeczownikiem występuje więcej niż jeden przymiotnik, to wszystkie pozostałe mają taką samą końcówkę
 

Najczęściej popełniane błędy: brak użycia rodzajnika bądź jego niewłaściwy wybór

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Odmiana przymiotnika (Die Deklination des Adjektivs), 5.0 out of 5 based on 1 rating

Dodaj komentarz