Nauka języka niemieckiego

Rekcja czasownika (Die Rektion des Verbs)

To połączenie czasownika z dopełnieniem i wymóg odpowiedniego przypadku nazywamy w gramatyce rekcją czasownika. Wyróżniamy dwa typy rekcji: z przyimkiem i bez przyimka. Rekcja z przyimkiem to takie stałe połączenie czasownika z przyimkiem, który z kolei wymaga odpowiedniego przypadku. Dopełnienia wprowadzane do zdania bez przyimka są omówione w zagadnieniu Użycie właściwego przypadku w zdaniu.

Przykłady stałych połączeń czasownika z przyimkiem

denken an + Akk. Ich denke an den Urlaub. / Mein Bruder denkt an seine Freundin.

suchen nach + Dat. Ich suche nach einer neuen Stelle.

helfen bei + Dat. Ich helfe meinem Bruder bei den Hausaufgaben.

sich freuen auf + Akk. Ich Freue mich schon auf die Sommerferien.

Zapamiętaj! Jeśli trzeba zadać pytanie do dopełnienia z przyimkiem, to przy jego konstruowaniu zawsze należy uwzględnić przyimek, którym rządzi czasownik.

Jeśli pytamy o rzecz, zjawisko pytanie konstruujemy łącząc przyimek z zaimkiem wo (oba wyrazy pisane są łącznie), np. wo + mit = womit; wo + nach = wonach; wo + an = woran

Uwaga! Jeśli przyimek zaczyna się od samogłoski, wówczas pomiędzy zaimkiem wo a przyimkiem wstawiamy głoskę –r.

Jeśli pytamy o osobę, to pytanie konstruujemy łącząc odpowiedni przyimek z zaimkiem wem lub wen (w zależności od tego, jakim przypadkiem rządzi czasownik)

Przykłady pytań o dopełnienie przyimkowe

Woran denkst du? An wen denkt dein Bruder?

Wonach suchst du?

Wobei hilfst du deinem Bruder?

Worauf freust du dich?

Najczęściej popełniane błędy: niewłaściwy dobór przyimka; niewłaściwa konstrukcja pytania o dopełnienie przyimkowe.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Rekcja czasownika (Die Rektion des Verbs), 5.0 out of 5 based on 1 rating

Nie można dodawać komentarzy.