Nauka języka niemieckiego

Stopniowanie przymiotnika (Steigerung des Adjektivs)

Wyróżniamy trzy stopnie przymiotnika:

  1. stopień równy (Positiv)
  2. stopień wyższy (Komparativ)
  3. stopień najwyższy (Superlativ)

Stopień równy przymiotnika to forma jaką zapamiętujemy ucząc się nowych słówek; wraz z tą formą przymiotnika stosujemy spójniki wiążące so…wie (tak…jak), genauso…wie (dokładnie tak … jak), ebenso…wie (tak samo…jak), np.: Peter ist so groß wie Thomas

Stopień wyższy przymiotnika tworzymy dodając do przymiotnika w stopniu równym przyrostek –er oraz w przypadku przymiotników jednosylabowych z samogłoską tematyczną a, o, u przegłos, np.:

interesant – interessanter

schön – schöner

alt – älter

jung – jünger

kurz – kürzer

Uwaga! Przymiotniki o zakończeniu –  er lub –el tracą przed dodaniem przyrostka stopnia wyższego samogłoskę –e, np.:

dunkel – dunkler; teuer – teurer

Jeśli stopień wyższy wykorzystujemy dla porównania przymiotników to używamy spójnika wiążącego als (niż), np.: Peter ist größer als Thomas.

 

Stopień najwyższy tworzymy poprzez dodanie do stopnia równego przyrostka –st bądź  (e)st (dla przymiotników zakończonych na –d, -t, -z, -sch, -ß bądź samogłoskę), np.:

schnell – der/die/das schnellste

schön – der/die/das schönste

kalt – der/die/das kälteste

kurz – der/die/das kürzeste

Istnieje grupa przymiotników, które stopniujemy nieregularnie:

gut – besser – der/die/das beste

viel – mehr – der/die/das meiste

nah – näher – der/die/das nächste

hoch – höher – der/die/das höchste

Porównując przymiotniki w stopniu najwyższym używa się zazwyczaj przyimka von, np.:

Peter ist der größte von uns allen.

 

W zależności od tego jaką funkcję przymiotnik pełni w zdaniu (przydawka czy orzecznik) podlega odmianie i otrzymuje końcówki odmiany przymiotnika bądź się nie odmienia i nie przybiera żadnych końcówek, np.:

Das Buch ist interessant. Es ist ein interessantes Buch.

Dieses Buch ist interessanter. Ich habe ein interessanteres Buch gelesen.

Das interessanteste Buch habe ich von Eva bekommen. Das Buch von Eva ist am interessantesten/das interessanteste

 

Uwaga: przymiotnik w stopniu wyższym użyty jako przydawka jest z reguły poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym, natomiast przymiotnik w stopniu najwyższym występuje z rodzajnikiem określonym bądź zaimkiem dzierżawczym. W przypadku użycia przymiotnika w stopniu najwyższym w funkcji orzecznika występuje zazwyczaj rodzajnik określony bądź tworzymy tą formę jak przysłówek w stopniu najwyższym, przy pomocy słowa am oraz końcówki (e)sten.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nie można dodawać komentarzy.