Nauka języka niemieckiego

Tryb rozkazujący (Imperativ)

Ponieważ polecenie lub poradę można skierować do jednej, kilku osób, Pani(Pana) lub grupy osób, do której sami należymy, wybieramy formy czasownika dla następujących zaimków osobowych: du, wir, ihr oraz Sie. Poniżej przedstawiamy schemat tworzenia formy Imperativ od formy czasownika machen w czasie Präsens wraz z tłumaczeniem na j. polski.

du machst → Mach! (zrób!)

wir machen → Machen wir! (zróbmy!)

ihr macht → Macht! (zróbcie!)

Sie machen → Machen Sie! (Niech Pan(i) zrobi!)

Z powyższego schematu wyraźnie wynika zależność formy trybu rozkazującego od formy czasownika w czasie Präsens. Sam schemat jest dosyć prosty, ponieważ polega bądź na wykreśleniu z formy Präsens zaimka osobowego bądź zaimka osobowego i końcówki osobowej czy też zmianie kolejności zaimka osobowego i formy czasownika.

Zapamiętaj! przed utworzeniem formy Imperativ według powyższego schematu, odmień poprawnie czasownik w czasie teraźniejszym (patrz uwagi w zagadnieniu Odmiana czasownika)

Uwaga! Ze względu na wymowę przy czasownikach, których temat kończy się na – t, -d, -ig oraz grupy spółgłoskowe z ostatnią głoską –m lub –n, należy dodać do formy Imperativ –e, np. du antwortest – antworte!; du atmest – atme!; du findest – finde!

Czasowniki mocne, które w odmianie w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej otrzymują przegłos, tworzą formę trybu rozkazującego bez przegłosu, np.: du fährst – fahr!; du schläfst – schlaf!

Przykłady zastosowania formy Imperativ w zdaniu:

Mach bitte das Ferster auf!

Treibt Sport!

Beeilen Sie sich!

Gehen wir lieber ins Kino!

Najczęściej popełniane błędy: niewłaściwa odmiana czasownika w czasie teraźniejszym oraz dodawanie w 2. osobie liczby pojedynczej i mnogiej zaimka osobowego.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nie można dodawać komentarzy.