Nauka języka niemieckiego

Zaimki osobowe (Personalpronomen)

Zaimki osobowe odmieniają się przez przypadki. Ponieważ zaimki osobowe rzadko są odmieniane w dopełniaczu, poniższa tabelka nie uwzględnia tej formy.

Odmiana zaimka osobowego przez przypadki

Nom. Dat. Akk.
ich mir mich
du dir dich
er/sie/es ihm/ihr/ihm ihn/sie/es
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie ihnen/Ihnen sie/Sie

 

Przykłady

Wie geht es dir? Danke, es geht mir gut.

Ich helfe Ihnen gern.

Das Buch gehört ihm.

Der Lehrer fragt ihn ab.

Meine Mutter hat Geburtstag. Ich kaufe ihr Blumen.

 

Uwaga! Zaimek osobowy zastępuje bardzo często rzeczownik w zdaniu i  w takim przypadku należy wybór zaimka uzależnić ściśle od rodzaju gramatycznego rzeczownika w języku  niemieckim, tzn. rzeczowniki rodzaju męskiego (rodzajnik der) zastępujemy zaimkiem er, rzeczowniki rodzaju żeńskiego (rodzajnik die) zastępujemy zaimkiem sie, a rzeczowniki rodzaju nijakiego (rodzajnik das) zaimkiem es, np.:

Der Schrank ist hoch. Ich stelle ihn in die Garderobe.

Ich kenne das Mädchen nicht. Ich sehe es das erste Mal.

Powyższa informacja jest bardzo istotna z uwagi na fakt, iż nie ma zgodności rodzajowej pomiędzy językiem polskim a niemieckim, np. der Schrank (rodzaj męski w j. niemieckim), a języku polskim szafa (ona) jest rodzaju żeńskiego.

 

Najczęściej popełniane błędy: nieumiejętność odmiany zaimka przez osoby oraz niewłaściwa zamiana rzeczownika na zaimek osobowy.

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dodaj komentarz