Nauka języka niemieckiego

Zaprzeczenia (Negationen)

1. Zaprzeczenie nein to samodzielny wyraz, który zastępuje całe zdanie przeczące, bądź je poprzedza, np.:

Kommst du mit? Nein.

Kommst du mit? Nein, ich komme nicht mit.

2. Przeczenie nicht stosuje się dla zaprzeczenia czasownika, całego zdania oraz przysłówka i przymiotnika, np.:

Ich lerne nicht.

Die Suppe schmeckt mir nicht.

Sie kann nicht kochen.

Das Buch ist nicht interesant.

Sebastian lernt nicht gern.

Zapamiętaj! Przy zaprzeczaniu czasownika nicht znajduje się zaraz za zaprzeczanym słowem; jeśli zaprzecza całe zdanie, to znajduje się na końcu lub przed drugim członem orzeczenia; dla przysłówka i przymiotnika nicht występuje przed zaprzeczanym słowem.

3. Przeczenie kein stosuje się dla zaprzeczenia rzeczownika. Ponieważ przeczenie kein to zaimek nieokreślony będący formą przeczącą rodzajnika nieokreślonego ein i eine, podlega odmianie przez przypadki i liczby; i tak w liczbie pojedynczej odmienia się tak jak rodzajnik nieokreślony, natomiast w liczbie mnogiej tak jak rodzajnik określony.

Przykłady:

Ich sehe einen Jungen. Ich sehe keinen Jungen.

Ich habe eine Schwester. Ich habe keine Schwester.

In meiner Stadt gibt es ein Theater. In meiner Stadt gibt es kein Theater.

Przeczeniami są również inne zaimki nieokreślone: nichts oraz niemand

Uwaga! W języku niemieckim, inaczej niż w języku polskim, nie używa się w zdaniu podwójnego zaprzeczenia, mimo iż w tłumaczeniu na język polski zachowuje się dwa przeczenia, np.:

Ich sehe nichts. Nic nie widzę.

Er hat nichts gewonnen. On nic nie wygrał.

Najczęściej popełniane błędy: niewłaściwy wybór przeczenia oraz brak odmiany zaimka kein.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nie można dodawać komentarzy.