Nauka języka niemieckiego

Zdania czasowe (Temporalsätze)

Zdanie czasowe może być wprowadzone następującymi spójnikami: als, wenn (kiedy,gdy); nachdem (po tym jak); bis (aż), seitdem (odkąd), während (podczas gdy); bevor (zanim); sobald (jak tylko)

Zdania czasowe są zdaniami pobocznymi, tzn. orzeczenie występuje na końcu zdania.

Przykłady zdań:

Immer wenn ich nach Berlin fahre, kaufe ich mir ein Souvenir.

Als Peter 6 war, ging er in den Kindergarten.

Nachdem ich die Hausaufgaben gemacht hatte, sah ich fern.

Während ich im Internet surfe, hört mein Bruder Musik.

Seitdem ich mehr lerne, habe ich bessere Noten.

Ich warte so lange, bis sie kommt.

Bevor ich verreise, muss ich noch eine Versicherung kaufen.

Sobald ich ihn treffe, gebe ich ihm das Geld zurück.

Zapamiętaj! Mimo iż spójniki als oder wenn mają takie samo znaczenie, to nie możemy ich stosować zamiennie. Spójnik als stosujemy jedynie w zdaniach, które mówią o przeszłości jednorazowej; natomiast wenn używamy w zdaniach opisujących przeszłość wielokrotną, teraźniejszość i przyszłość.

Spójnik nachdem pomaga wyrazić w zdaniu następstwo czynności, ale wymaga też pewnej konsekwencji w stosowaniu form czasowych czasownika. Użycie w zdaniu pobocznym ze spójnikiem nachdem czasu Plusquamperfekt, wymaga użycia w zdaniu następnym czasu Imperfekt; natomiast jeśli po nachdem używamy czasu Perfekt, to w zdaniu nadrzędnym będzie forma czasu Präsens.

Przykłady

Nachdem ich gefrühstückt hatte, ging ich zur Schule. (Plusquamperfekt→Imperfekt)

Nachdem ich die Hausaufgaben gemacht habe, sehe ich fern. (Perfekt→Präsens)

Uwaga! Jeśli zdanie czasowe rozpoczniemy od zdania pobocznego, tj. zdania ze spójnikiem, wówczas w zdaniu głównym należy zastosować szyk przestawny(tzw. inwersję); np.

Als Peter 10 war, konnte er schon gut Englisch sprechen.

Seitdem ich in Berlin studiere, habe ich mehr Freunde.

Najczęściej popełniane błędy: zamienne stosowanie spójników als oraz wenn, bez uwzględniania opisanej powyżej reguły; niewłaściwy szyk wyrazów w zdaniu pobocznym i głównym.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/5 (2 votes cast)
Zdania czasowe (Temporalsätze), 2.0 out of 5 based on 2 ratings

Nie można dodawać komentarzy.