Nauka języka niemieckiego

Zdania pytające (Fragesätze)

Ad. 1 pytania o rozstrzygnięcie (odpowiadając na tego typu pytania rozstrzygamy przy pomocy słów: Ja, Nein, Doch) tworzymy stawiając na pierwszym miejscu w zdaniu czasownik w formie osobowej, np.

- Kommst du aus Deutschland?

- Warst du in der Schweiz?

- Hast du die Hausaufgaben gemacht?

- Kannst du kochen?

Ad. 2 Pytania o uzupełnienie (w odpowiedzi na tego typu pytania uzupełniamy pewne informacje- kto, gdzie, kiedy, dlaczego, itp.) zaczynamy od zaimka pytającego, na drugim miejscu znajduje się czasownik w formie osobowej, np.

- Wo wohnst du?

- Was sind deine Eltern von Beruf?

- Warum hat er das gemacht?

- Wann kommt dein Bruder von der Schule?

Uwaga! Ten typ pytań możemy jeszcze utworzyć łącząc zaimek pytający z przyimkiem!*

Zapamiętaj! Pytając o osoby stawiamy przyimek na pierwszym miejscu, a zaimek pytający tuż za nim w odpowiednim przypadku. Natomiast pytając o rzeczy stosujemy połączenie zaimka wo z odpowiednim przyimkiem (oba wyrazy pisane są łącznie), np.:

- An wen denkst du?

- Mit wem spricht er?

- Wofür interessierst du dich?

- Womit fährt er?

* To zagadnienie gramatyczne zostanie omówione szczegółowo w temacie Rekcja czasownika.

Najczęściej popełniane błędy

Brak znajomości zaimków pytających oraz nieumiejętność tworzenia pytań o rozstrzygnięcie (próba utworzenia prostego zdania pytającego przy pomocy spójnika ob).

Najważniejsze zaimki pytające (tzw. W-Fragen, ponieważ wszystkie zaczynają się od literki „w”:

wer- kto?

was –co?

wie – jak?

wann – kiedy?

warum – dlaczego?

wo – gdzie?

wohin – dokąd

wozu – po co?

woher – skąd?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nie można dodawać komentarzy.