Nauka języka niemieckiego

Na poczcie (Auf der Post)

die Post – poczta

das Postamt – urząd pocztowy

Ich gehe zur Post – idę na pocztę

Ich gehe zum Postamt – idę do urzędu pocztowego

auf der Post sein – być na poczcie

der Briefträger  – listonosz

der Briefkasten, die Briefkästen – skrzynka pocztowa

die Telefonzelle – budka telefoniczna

werfen  – wrzucać

in den Briefkasten werfen – wrzucać do skrzynki pocztowej

die Ansichtskarte – widokówka

die Postkarte – pocztówka

senden- wysyłać

der Absender – nadawca

der Adressat – odbiorca, adresat

der Empfänger – odbiorca

die Adresse=die Anschrift – adres

der Wohnort – miejsce zamieszkania

das Dorf – wieś

die Postleitzahl – kod pocztowy

die Straße – ulica

das Land  – kraj

erledigen – załatwić

einfacher Brief – list zwykły

der Eilbrief – list ekspresowy

der Luftpostbrief – list lotniczy

der Einschreibebrief – list polecony

vom Sparbuch abheben – podjąć z książeczki oszczędnościowej

die Postanweisung – przekaz pocztowy

das Packet – paczka

ein Packet aufgeben – nadać paczkę

das Porto bezahlen – zapłacić opłatę za przesyłkę pocztową

die Briefmarke aufkleben – nakleić znaczek

das Ortsgespräch – rozmowa miejscowa

das Ferngespräch – rozmowa zamiejscowa

die Vorwahlnummer – kierunkowy

 

Was kann man auf der Post erledigen? Co można zalatwić na poczcie

Auf der Post kann man:

–          einen Brief senden – wysłać list

–          die Briefmarken kaufen – kupić znaczki

–          das Packet senden – wysłać paczkę

–          das Telegramm aufgeben – nadać telegram

–          ein Ferngespräch bestellen – zamówić rozmowę zamiejscową

–          die Postkarte schicken – wysłać pocztówkę

–          die Ansichtskarte kaufen – kupić widokówkę

–          die Rechnungen bezahlen (für Radio, Telefon, Wohnung) – zapłacić rachunki (za radio, telefon, mieszkanie)

–          auf das Konto das Geld einzahlen – wpłacić pieniądze na konto

–          eine Geldüberweisung beauftragen  – zlecić przelew

In der Telefonzelle – w budce telefonicznej

den Hörer abnehmen – podnieść słuchawkę

5 Zloty einwerfen – wrzucić 5 zł

die Nummer wählen –wybrać numer

nach Gesprächsende den Hörer anhängen – po zakończeniu rozmowy odłożyć słuchawkę

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nie można dodawać komentarzy.