Nauka języka niemieckiego

Piszemy po niemiecku – list prywatny (Wir schreiben auf Deutsch – Brief an einen Freund)

jest 5 takich elementów, tj.:

- zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, typowy dla listu prywatnego

- wstęp

- rozwinięcie ( przekazanie 4 wymaganych poleceniem informacji)

- zakończenie

- zwrot grzecznościowy kończący list, typowy dla listu prywatnego.

Przykładowe zadanie z arkusza egzaminacyjnego 2012r.

Po zdaniu matury, a przed rozpoczęciem studiów zamierzasz wyjechać za granicę.

Napisz list do swojego kolegi z Niemiec, który też w tym roku zdaje maturę. W liście

● poinformuj go o zamiarze wyjazdu za granicę i podaj cel wyjazdu

● przedstaw, jaki masz problem z organizacją podróży i poproś o radę w sprawie zakwaterowania

● napisz o reakcji rodziców na Twoją decyzję i wyjaśnij, skąd będziesz miał pieniądze na wyjazd

● zapytaj kolegę o jego plany po maturze i zaproponuj wspólny wyjazd.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

 

 

Przykładowa realizacja zadania:

 

Brief an einen Freund

Bydgoszcz, den 30. April 2012

 

Lieber Peter,

 

Vielen Dank für deinen letzten Brief. Er hat mich sehr gefreut. Dein Abitur ist schon vorbei. Du kannst dich jetzt erholen. Ich mache mein Abitur erst in einigen Tagen. Also ich muss noch viel und intensiv lernen.

Ich hoffe, ich schaffe es. Nach dem Abitur plane ich für ein Jahr nach England zu fahren. Ich möchte meine Englischkenntnisse verbessern und dabei etwas Geld verdienen, um mein Studium der Anglistik zu finanzieren.

Ich habe einen interessanten Job gefunden, aber das Problem ist, dass ich zu viel Gepäck habe, und mit dem Flugzeug geht es nicht. Ich muss mit dem Zug fahren, dann in das Schiff umsteigen. Also meine Reise wird sehr lange dauern. Ich  weiß auch nicht, wo ich wohnen sollte. Kannst du mir etwas raten? Oder: …einen Tipp geben?

Meine Eltern sind mit meinen Plänen zufrieden. Sie haben auch versprochen, meine Reise zu finanzieren.

Und du? Wie findest du meine Pläne? Was planst du nach dem Abitur? Vielleicht fahren wir gemeinsam nach England? Was hältst du von dieser Idee?

 Schreib mir bald!

 

Tschüss

Dein(e) XYZ

Uwaga! Łącznie za to zadanie można uzyskać 10 pkt, co stanowi 20% wszystkich punktów w arkuszu egzaminacyjnym. Bardzo ważny jest limit słów, spójność i logika wypowiedzi, bo to ma wpływ na ogólną ocenę formy wypowiedzi; stosowanie bogatych struktur leksykalno-gramatycznych wpływa na punktację w kryterium bogactwa językowego; natomiast maksymalne 2 punkty za poprawność językową otrzymamy wówczas, gdy błędy popełnione w pracy nie będą przekraczały 15% wszystkich słów użytych w wypowiedzi.

Zapamiętaj!

Typowe zwroty rozpoczynające list prywatny: Liebe (r) ………

Typowe zwroty pożegnalne w liście prywatnym: Herzliche Grüße; Tschüss

Typowe zakończenia: Das ist alles für heute; Schreibe mir bald; Ich freue mich auf deine Antwort

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Piszemy po niemiecku - list prywatny (Wir schreiben auf Deutsch - Brief an einen Freund) , 5.0 out of 5 based on 1 rating

Nie można dodawać komentarzy.