Nauka języka niemieckiego

Piszemy po niemiecku – e-mail do przyjaciela (Wir schreiben auf Deutsch – E-Mail an einen Freund)

Przykładowe zadanie z arkusza egzaminacyjnego 2012r.:

W twojej szkole odbędzie się spotkanie ze sławną osobą.

W e-mailu do kolegi/koleżanki z Niemiec:

- napisz, dlaczego zaprosiliście tę osobę do szkoły

- wyjaśnij, na czym polega twój udział w przygotowaniach do tego spotkania

- opisz, jak zamierzasz ubrać się w tym dniu

Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Przykładowa realizacja zadania:

 

E-Mail an einen Freund

 

Hallo Thomas,

wie geht es dir? Bei mir gibt es viel Neues. Meine Klasse ist auf die Idee gekommen, eine berühmte Person in unsere Schule zu dem Sporttag einzuladen. Nächste Woche kommt zu uns Adam Małysz. Wir machen schon Vorbereitungen darauf. Ich bin für ein Interview mit dem bekannten Skispringer verantwortlich. Ich muss zuerst Fragen bilden und dann den polnischen Sportler am Sporttag interviewen. Als Interviewerin sollte ich schick aussehen. Ich ziehe da eine weiße Bluse und dazu eine elegante Hose an.

Ich schreibe dir dann, wie es war.

 

Tschüss

 Deine XYZ

Zapamiętaj!

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:

 • treść
 • spójność i logika      wypowiedzi
 • zakres środków językowych
 • poprawność środków      językowych.

Łącznie za ten typ wypowiedzi pisemnej można uzyskać 10pkt, co w wyniku sumarycznym stanowi 25% oceny za cały arkusz.

Uwaga!

 1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest
 • nieczytelna
 • całkowicie niezgodna z poleceniem
 • niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie)
 • odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).
 1. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 0 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach należy ją również zakwalifikować do poziomu 0.
 2. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 1 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach można ją również zakwalifikować najwyżej do poziomu 1.
 3. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach należy ją zakwalifikować do poziomu 0.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (5 votes cast)
Piszemy po niemiecku - e-mail do przyjaciela (Wir schreiben auf Deutsch - E-Mail an einen Freund), 4.4 out of 5 based on 5 ratings

Nie można dodawać komentarzy.