Nauka języka niemieckiego

Zdanie przydawkowe (Attributsatz)

Zdania przydawkowe to zdania poboczne (tzn., orzeczenie znajduje się na końcu zdania) i są wprowadzane przy pomocy zaimków względnych der, die, das w liczbie pojedynczej oraz die w liczbie mnogiej. Zdanie przydawkowe określa rzeczownik zdania głównego, stąd jego nazwa przydawkowe oraz pytania was für ein?/ welcher?, na które to zdanie odpowiada.

 Zaimki względne pełnią rolę spójników i odmieniają się według następującego wzoru:

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj żeński

rodzaj nijaki

Nominativ

der

die das

die

Genitiv

dessen

deren dessen

deren

Dativ

dem der dem

denen

Akkusativ

den

die das

die

 

To, który zaimek względny wybierzemy zależy od rodzaju  i liczby rzeczownika ze zdania głównego a przypadek wybieramy na podstawie czasownika użytego w zdaniu pobocznym, np.

1. Das Kind, das ich letzte Woche in der Schulbibliothek gesehen habe, ist 10 Jahre alt.

2. Das ist meine Freundin, die seit drei Jahren in Deutschland studiert.

Analiza: w zdaniu 1. wybieramy zaimek das, ponieważ opisuje on rzeczownik dziecko (das Kind) i odmieniamy go w Akk., ponieważ w zdaniu pobocznym występuje czasownik sehen, do którego zadamy pytanie kogo? co? (pytanie biernika).

W zdaniu 2. wybieramy zaimek die, ponieważ odnosi się on do rzeczownika przyjaciółka (die Freundin), i odmieniamy go w mianowniku, ponieważ w zdaniu pobocznym występuje czasownik studieren, do którego zadamy pytanie kto? co? (pytanie mianownika)

Zdanie przydawkowe występuje bezpośrednio po zdaniu nadrzędnym (patrz przykład 2) lub może być wtrącone pomiędzy człony zdania nadrzędnego (patrz przykład 1).

Jeżeli zdanie przydawkowe ma wyrażać relację przynależności z rzeczownikiem ze zdania głównego, wówczas zaimek względny odmieniamy w dopełniaczu, natomiast rzeczowniki występujące bezpośrednio po tych zaimkach stosujemy bez rodzajników, np.

Die Frauen, deren Kinder in den Kindergarten gehen, können zur Arbeit gehen.

Da steht das Mädchen, dessen Mutter in unserer Schule Mathe unterrichtet.

 

W specyficznych przypadkach, wynikających z rekcji czasownika użytego w zdaniu pobocznym rolę spójników spełniają zaimki względne w połączeniu z przyimkiem, np.:

Der Junge, von dem ich gesprochen habe, studiert Psychologie.

Die Freundin, an die ich jetzt einen Brief schreibe, ist für einen Monat verreist.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)
Zdanie przydawkowe (Attributsatz), 3.5 out of 5 based on 2 ratings

Nie można dodawać komentarzy.