Nauka języka niemieckiego

Regulamin


Regulamin serwisu internetowego www.tylkoniemiecki.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Internauci korzystający z serwisu www.tylkoniemiecki.pl zobowiązani są
  do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania określonych w nim warunków i zasad.

 2. Właścicielem serwisu www.tylkoniemiecki.pl jest Justyna Piszczek, zamieszkała przy ulicy Odkrytej 56a/94 w Warszawie, kod pocztowy 03-140.

 3. Serwis oferuje treści dostępne dla zalogowanych użytkowników. Aby uzyskać dostęp do treści dostępnych dla zalogowanych użytkowników należy dokonać rejestracji
  w serwisie. W tym celu należy podać adres e-mail i hasło na formularzu dostępnym na stronie serwisu. Rejestracja nie jest związana z koniecznością uiszczenia jakiejkolwiek płatności, czy zakupu abonamentu.

 4. Płatności w sekcji odpłatnej „Pobierz wypracowanie” dokonuje się za pośrednictwem serwisu Dotpay. Celem usługi „Pobierz wypracowanie” jest umożliwienie użytkownikom sieci telefonii komórkowej korzystania z gotowych – dostępnych
  na stronie serwisu przykładowych wypracowań.

 5. Korzystanie z komercyjnej części serwisu www.tylkoniemiecki.pl nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

 6. Serwis tylko www.tylkoniemiecki.pl nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie
  się wzorami udostępnionych wypracowań.

II. Usługa „Pobierz wypracowanie” – 1 dokument

 1. Serwis SMS dostępny jest dla Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Korzystać z Serwisu SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu we wszystkich sieciach komórkowych.

 3. W celu wykupienia usługi „Pobierz wypracowanie” – 1 dokument w serwisie www.tylkoniemiecki.pl należy wysłać SMS o treści AP.NIEMIECKI pod numer 75068

 4. Koszt wysłania SMS pod numer 75068  – wynosi 6,15 zł (5 zł netto + VAT) we wszystkich sieciach telefonii komórkowej.

 5. Poprzez wykupienie usługi „Pobierz wypracowanie” – 1 dokument, Użytkownik ma prawo pobrać jedno wypracowanie, dostępne na stronie www.tylkoniemiecki.pl.

 6. W celu poprawnej realizacji usługi przeglądarka Klienta musi poprawnie obsługiwać pliki cookie.

 7. Wysyłając SMS’a aktywacyjnego osoba wysyłająca wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi dostępu do wybranej części serwisu www.tylkoniemiecki.pl. Wysyłając SMS’a aktywacyjnego osoba wysyłająca wyraża zgodę na przesłanie na numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS aktywacyjny, zwrotnego SMS’a z indywidualnym kodem dostępu.

 8. Wysyłając SMS’a aktywacyjnego osoba wysyłająca akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz akceptuje odpowiednie postanowienia ogólnego regulaminu świadczenia usług przez Serwis tylko niemiecki.pl

 9. Wysyłając SMS’a na numer 75068  osoba wysyłająca wyraża zgodę
  na otrzymywanie serwisu www.tylkoniemiecki.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.
  Klient może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w ust. 12 niniejszego artykułu, poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@tylkoniemiecki.pl z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego.
  www.tylkoniemiecki.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania SMS’a aktywacyjnego, otrzymania SMS’a z indywidualnym kodem dostępu oraz za brak możliwości korzystania z usługi dostępu do serwisu www.tylkoniemiecki.pl
  z przyczyn od niego niezależnych.

 10. Opłata za wysłanie SMS pod numery wskazane w ust. 4 nie podlega zwrotowi
  w żadnym wypadku. www.tylkoniemiecki.pl nie wystawia faktur za usługi SMS. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

III. Reklamacja

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usług serwisu www.tylkoniemiecki.pl należy kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@tylkoniemiecki.pl

 2. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości umożliwiania korzystania z zasobów serwisu www.tylkoniemiecki.pl zobowiązany jest zgłaszać pocztą elektroniczną nie później niż w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu.

 3. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji.

 4. Reklamacja powinna zawierać nazwę usługi, imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wysłano SMS’a, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik
  lub upoważniony przedstawiciel www.tylkoniemiecki.pl.

 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, tylko niemiecki.pl po konsultacjach z Klientem, zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty. Serwis www.tylkoniemiecki.pl nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za umożliwienie korzystania z zasobów serwisu.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel serwisu jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez SERWIS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych
  z działalnością serwisu w celu: w tym w celu: sprzedaży materiałów odpłatnych, celów marketingowych, promocyjnych serwisu i optymalizacji treści. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Serwis zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 4. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez serwis przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

V. Ochrona praw autorskich

 1. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, by materiały zamieszczone przez użytkowników nie naruszały praw autorskich osób trzecich. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich w materiałach nadesłanych przez użytkowników.

 2. Rozpowszechnianie materiałów będących własnością serwisu www.wtylkoniemiecki.pl w inny sposób niż do celów własnej edukacji wymaga zgody właściciela.

VI. Postanowienie końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2011

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)