W liście prywatnym wyróżniamy 5 obowiązkowych elementów, tj.: zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, wstęp, rozwinięcie (przekazanie 4 wymaganych poleceniem informacji), zakończenie,