Wszystkie słówka podajemy bez rodzajników celowo – jeśli chcesz się ich szybciej nauczyć, zaangażuj się i poszukaj do nich rodzajników