W języku niemieckim alfabet jest bardzo zbliżony do polskiego. Znaki, które zapisujemy tak samo to: a, b, c, d, e,