Stopień wyższy przymiotnika tworzymy dodając do przymiotnika w stopniu równym końcówkę – er.


Stopień najwyższy tworzymy przez wykorzystanie struktury:

 • am….sten  jeśli przymiotnik występuje w roli orzecznika

lub dodanie końcówki:

 • (e)st   jeśli przymiotnik występuje w roli przydawki

Uwaga! Jeśli przymiotnik zakończony jest na -s, ß, x, t, z w stopniu najwyższym otrzymuje końcówkę –este lub – esten.

Ze względu na stopniowanie wyróżniamy trzy grupy przymiotników

 1. Stopniowanie regularnie.
 2. Ze zmianą samogłoski w stopniu wyższym i najwyższym.
 3. Stopniowanie nieregularne.

Stopniowanie regularne – niemiecki

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy (przymiotnik jako orzecznik)Stopień najwyższy (przymiotnik jako przydawka)
tief tiefer am tiefstender, die , das tiefste
hellhelleram hellstender, die, das hellste
nettnetteram nettestender, die, das netteste

Stopniowanie ze zmianą samogłoski w stopniu wyższym i najwyższym

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy (przymiotnik jako orzecznik)Stopień najwyższy (przymiotnik jako przydawka)
kaltkälteram kältestender, die, das kälteste
jungjüngeram jüngestender, die, das jüngeste
langlängeram längestender, die, das  längeste

W ten sam sposób stopniuje się na przykład: alt, arm, stark, schwach, warm, hart, klug.

Stopniowanie nieregularne

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
gutbesseram bestender, die, das beste
vielmehram meistender, die, das meiste
hochhöheram höchstender, die, das höchste
nahnäheram nächstender, die, das nächste
gernlieberam liebestender, die, das liebste
oftöfterhäufigeram häufigstender, die, das häufigste

Zwróć uwagę na stopniowanie przymiotnika dunkel i teuer i brak –e w stopniu wyższym i najwyższym w końcówce:

teuerteureram teuerstender, die, das teuerste
dunkeldunkleram dunkelstender, die, das dunkelste

Porównania w języku niemieckim

By wyrazić porównania używamy przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

 • Porównania w stopniu równym – „tak samo jak”  używamy konstrukcji so…wie, genauso …. wie; so….wie; nicht so ….wie

Er ist so klug, wie sein Vater.

On jest tak samo mądry, jak jego ojciec.

 • Porówania w stopniu wyższym – „bardziej niż” (przymiotnik w stopniu wyższym) (….przymiotnik w stopniu wyższym ….als)

Er ist klüger als sein Vater.

On jest mądrzejszy niż jego ojciec.

 • Porównania w stopniu najwyższym – „najbardziej

Przy porównaniach w stopniu najwyższym używamy przyimka „von”, np.:

Er ist der klügste von uns allen.

On jest najmądrzejszy z nas wszystkich.

Przykłady zdań:

 • viel-mehr-am meisten

Wer liest mehr, du oder deine Schwester?

Ich lese genauso vielwie meine Schwester, aber unsere Mutter liest am meisten von uns beiden.

 • gut-besser-am besten

Welche Bluse gefällt dir besser? Die blaue oder die goldene? Die goldene gefällt mir besser als die blaue, aber die rote gefällt mir am besten.

 • groß-größer-am größten

Wer ist größer als du?

Ania und Hans sind größer als ich, aber Ute ist am größten von uns allen.

 • gern-lieber-am liebsten

Was trinkst du lieber Bier oder Wein?

Ich trinke Wein lieber als Bier aber Cognac trinke ich am liebsten.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *