Egzamin z języka niemieckiego zdawany jest w części pisemnej i ustnej. Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Szczegółowy opis każdej z części znajdziecie TUTAJ. My zamieszczamy tylko ogólne informacje, gdyż formuła egzaminu często zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat i prawdopodobnie będzie aktualizowana w przyszłości.

W detalach omówimy natomiast część ustną, bo z doświadczenia wiemy, że budzi ona największe obawy wśród uczniów.


Szczegółowa charakterystyka zadań z części ustnej egzaminu maturalnego.


Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli


Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości.
W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.


Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania.


Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie.
W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. Odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.
Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.


Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Zdający wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu i uzasadnia swoją decyzję wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.
Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *