Zdania przyczynowe ze spójnikami weil lub da są zdaniami pobocznymi, tzn. uporządkowanymi według szyku pobocznego (orzeczenie występuje na końcu zdania, a podmiot zaraz za spójnikiem weil lub da). W zdaniu przyczynowym ze spójnikiem denn występuje szyk prosty, tzn. po spójniku występuje podmiot, a następnie orzeczenie.

Przykłady zdań:

  1. Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin.
  2. Da ich krank bin, gehe ich zum Arzt.
  3. Ich gehe zum Arzt, denn ich bin krank.

Uwaga! Zdania poboczne ze spójnikiem weil występują zazwyczaj po zdaniu głównym, natomiast zdania ze spójnikiem da występują przeważnie przed zdaniem głównym.

Najczęściej popełniane błędy w zdaniach przyczynowych – niemiecki

Najczęstsze błędy w tej konstrukcji gramatycznej to brak zastosowania odpowiedniego szyku wyrazów, tzn. pobocznego (dla spójników weil i da) lub prostego (dla spójnika denn) oraz – w przypadku zdań ze spójnikami weil lub da – niewłaściwe rozmieszczenie w zdaniu elementów orzeczenia złożonego.

Zapamiętaj! Jeśli orzeczenie składa się z dwu lub trzech wyrazów, to na końcu zdania występuje jego odmienna część, np.

  1. Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben will.
  2. Ich fahre ins Ausland, weil ich neue Leute kennen lernen möchte.
nauka niemieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *