W języku niemieckim alfabet jest bardzo zbliżony do polskiego. Znaki, które zapisujemy tak samo to:

 • a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

To niestety nie wszystko, istnieją bowiem jeszcze znaki szczególne, a niektóre litery w zestawieniu brzmią całkowicie inaczej niż w jęz. polskim.

Znaki szczególne oraz głoski o odmiennym brzmieniu

 • ä (czyli tzw. A-Umlaut): Lärm, Ärmel, Getränk
 • ü (U-Umlaut): müssen, Küche, überall, Schüler, grün
 • ö (O-Umlaut): trösten, hören, Öl
 • ß (scharfes S): heißen
 • sch = sz – waschen, schmieren, Schlag, schon,
 • sp na poczatku = szp – Spaziergang, Spaß, später, sparen
 • au = ał – aus, Hauptstadt, tauchen
 • eu = oj – Eule, genau, Deutschland, Kreuz
 • tsch = cz – Tschüss
 • ei = aj – vermeiden, Streit, Eier, greifen

Niemiecki dla początkujących – głoski

Koniecznie posłuchaj brzmienia niemieckich głosek, szczególnie znaków specjalnych. Polecamy poniższy filmik:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *