Czasowniki modalne to grupa specyficznych czasowników, które określają w zdaniu stosunek podmiotu do czynności wyrażanej przez czasownik główny. Charakteryzują się one inną odmianą – przyjmują równe formy w 1. i 3. os. liczby pojedynczej oraz wymagają, aby czasownik główny stał zawsze na końcu zdania w formie bezokolicznika.

Podstawowe znaczenie czasowników modalnych:

  • können (umieć, móc, potrafić), np.:

Ich kann Englisch sprechen.

Er kann nicht kommen.

Sabine kann Volleyball spielen.

  • wollen (chcieć), np.:

Ich will Arzt werden.

Er will heute Abend ins Kino gehen.

  • sollen (mieć powinność), np.:

Sie soll Medikamente einnehmen.

Wir sollen unsere Großeltern besuchen.

  • müssen (musieć), np.:

Müsst ihr auch im Haushalt helfen?

Ich muss viel lernen.

  • dürfen (móc, mieć pozwolenie), np.:

Hier darf man nicht parken.

Inge darf nicht mitgehen.

Warum kommst du nicht mit? Ich darf nicht.

  • mögen (lubić), np.:

Mathe mag ich nicht.

Er mag keinen Käse.

Czasowniki modalne odmieniają się w liczbie pojedynczej nieregularnie; pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej ma taką samą formę, bez końcówki. W liczbie mnogiej czasowniki modalne odmieniają się regularnie.

Odmiana czasowników modalnych

könnenwollensollenmüssendürfenmögen
ichkannwillsollmussdarfmag
dukannstwillstsollstmusstdarfstmagst
er/sie/eskannwillsollmussdarfmag
wirkönnenwollensollenmüssendürfenmögen
ihrkönntwolltsolltmüsstdürftmögt
siekönnenwollensollenmüssendürfenmögen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *