Zdania celowe odpowiadają na pytania: 

  • wozu (po co?)
  • zu welchem Zweck? (w jakim celu?). 

Zdanie celowe jest wprowadzane przy pomocy spójnika damit (aby, ażeby) lub konstrukcji bezokolicznikowej ze spójnikiem złożonym um…zu. Spójnik damit stosujemy wtedy, jeśli zdanie główne i poboczne mają różne podmioty, a konstrukcję z um…zu wtedy, gdy podmioty w obu zdaniach są równe.

Przykłady zdań:

  • Mein Onkel arbeitet viel, damit seine Kinder studieren können.
  • Ich lerne viel, um einen Studienplatz in Berlin zu bekommen.
  • Ich schicke meine Schwester in den Supermarkt, damit sie einkauft.
  • Er nimmt Urlaub, um sich zu erholen.

Uwaga! W zdaniach celowych z konstrukcją um…zu nie używa się w zdaniu pobocznym podmiotu, bo jest on identyczny z podmiotem zdania głównego, natomiast czasownik w formie bezokolicznika występuje na końcu zdania za zu.

Zapamiętaj! W zdaniach celowych nie używa się czasowników modalnych oznaczających cel lub zamiar, takich jak wollen, sollen, mögen, gdyż spójniki damit i um…zu same w sobie wyrażają cel i zamiar. Możliwe jest zastosowanie w zdaniach celowych innych czasowników modalnych, takich jak können czy müssen, np.

  • Ania studiert Medizin. Sie will Ärztin werden. → Ania studiert medizin, um Ärztin zu werden.
  • Peter geht zur Oma. Er soll ihr helfen. → Peter geht zur Oma, um ihr zu helfen.
  • Ich suche einen Job. Meine Eltern müssen mein Studium nicht finanzieren. → Ich suche einen Job, damit meine Eltern mein Studium nicht finanzieren müssen.
  • Der Vater schickt den Sohn nach England. Er kann viel Englisch sprechen. → Der Vater schickt den Sohn nach England, damit er viel Englisch sprechen kann.
flaga niemiecka nauka niemieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *