Zdania celowe odpowiadają na pytania: 

  • wozu (po co?)
  • zu welchem Zweck? (w jakim celu?). 

Zdanie celowe jest wprowadzane przy pomocy spójnika damit (aby, ażeby) lub konstrukcji bezokolicznikowej ze spójnikiem złożonym um…zu. Spójnik damit stosujemy wtedy, jeśli zdanie główne i poboczne mają różne podmioty, a konstrukcję z um…zu wtedy, gdy podmioty w obu zdaniach są równe.

Przykłady zdań:

  • Mein Onkel arbeitet viel, damit seine Kinder studieren können.
  • Ich lerne viel, um einen Studienplatz in Berlin zu bekommen.
  • Ich schicke meine Schwester in den Supermarkt, damit sie einkauft.
  • Er nimmt Urlaub, um sich zu erholen.

Uwaga! W zdaniach celowych z konstrukcją um…zu nie używa się w zdaniu pobocznym podmiotu, bo jest on identyczny z podmiotem zdania głównego, natomiast czasownik w formie bezokolicznika występuje na końcu zdania za zu.

Zapamiętaj! W zdaniach celowych nie używa się czasowników modalnych oznaczających cel lub zamiar, takich jak wollen, sollen, mögen, gdyż spójniki damit i um…zu same w sobie wyrażają cel i zamiar. Możliwe jest zastosowanie w zdaniach celowych innych czasowników modalnych, takich jak können czy müssen, np.

  • Ania studiert Medizin. Sie will Ärztin werden. → Ania studiert medizin, um Ärztin zu werden.
  • Peter geht zur Oma. Er soll ihr helfen. → Peter geht zur Oma, um ihr zu helfen.
  • Ich suche einen Job. Meine Eltern müssen mein Studium nicht finanzieren. → Ich suche einen Job, damit meine Eltern mein Studium nicht finanzieren müssen.
  • Der Vater schickt den Sohn nach England. Er kann viel Englisch sprechen. → Der Vater schickt den Sohn nach England, damit er viel Englisch sprechen kann.
flaga niemiecka nauka niemieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *