Przymiotnik w języku niemieckim odmieniamy przez przypadki i liczby z rodzajnikiem określonym, z rodzajnikiem nieokreślonym oraz bez rodzajnika. Najpierw należy wybrać odpowiedni rodzajnik – określony bądź nieokreślony, czy też w uzasadnionym przypadku żaden i odmienić go według wzoru. Następnie należy odmienić przymiotnik według podanego niżej schematu.

Dla przypomnienia podajemy też odmianę rodzajnika określonego i nieokreślonego przez przypadki.

r. męskir. żeńskir. nijakil. mnoga
Nom.der rote Pulliein roter Pullidie rote Bluseeine rote Blusedas rote Kleidein rotes Kleiddie roten Schuherote Schuhe
Gen.des roten Pulliseines roten Pullisder roten Bluseeiner roten Blusedes roten Kleideseines roten Kleidesder roten Schuheroter Schuhe
Dat.dem roten Pullieinem roten Pullider roten Bluseeiner roten Blusedem roten Kleideinem roten Kleidden roten Schuhenroten Schuhen
Akk.den roten Pullieinen roten Pullidie rote Bluseeine rotBlusedas rote Kleidein rotes Kleiddie roten Schuherote Schuhe

 
Jak wynika z powyższego schematu –en to najczęściej pojawiająca się końcówka przymiotnika, bez względu na rodzaj i liczbę. Warto też zapamiętać pewne prawidłowości, np.:

 • dla rodzaju żeńskiego, nijakiego i liczby mnogiej Nom. = Akk.;
 • dla rodzaju żeńskiego Gen. = Dat.;
 • nie trzeba pamiętać formy Gen. i Dat. rodzaju nijakiego, bo są one identyczne z formami rodzaju męskiego;
 • w liczbie mnogiej nie istnieje rodzajnik nieokreślony, dlatego przymiotnik występuje samodzielnie i przejmuje końcówki rodzajnika określonego odmienianego w liczbie mnogiej.
   

Przykłady zastosowania odmienionego przymiotnika w zdaniu:

 1. Ich habe heute einen roten Pulli und einen kurzen Rock an.
 2. Er trägt gewöhnlich schwarze Jeans und eine schwarze Lederjacke.
 3. Wie gefallen dir die modernen roten Stiefel?
 4. Die gelbe Bluse gefällt mir nicht.

 Uwaga! Jeśli przed rzeczownikiem występuje więcej niż jeden przymiotnik, to wszystkie pozostałe mają taką samą końcówkę!
 

Najczęściej popełniane błędy w odmianie przymiotnika po niemiecku

 1. Brak użycia rodzajnika.
 2. Niewłaściwy wybór rodzajnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *