Poniższe zadanie to przykładowe zadanie z egzaminu z języka niemieckiego z roku 2012:

W twojej szkole odbędzie się spotkanie ze sławną osobą.

W e-mailu do kolegi/koleżanki z Niemiec:

1. napisz, dlaczego zaprosiliście tę osobę do szkoły

2. wyjaśnij, na czym polega twój udział w przygotowaniach do tego spotkania

3. opisz, jak zamierzasz ubrać się w tym dniu

Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Przykładowa realizacja zadania:

Hallo Thomas,

wie geht es dir? Bei mir gibt es viel Neues. Meine Klasse ist auf die Idee gekommen, eine berühmte Person in unsere Schule zu dem Sporttag einzuladen. Nächste Woche kommt zu uns Adam Małysz. Wir machen schon Vorbereitungen darauf. Ich bin für ein Interview mit dem bekannten Skispringer verantwortlich. Ich muss zuerst Fragen bilden und dann den polnischen Sportler am Sporttag interviewen. Als Interviewerin sollte ich schick aussehen. Ich ziehe da eine weiße Bluse und dazu eine elegante Hose an.

Ich schreibe dir dann, wie es war.

Tschüss

Deine YYY

Uwaga! Pamiętaj, ze wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest:

  • nieczytelna
  • całkowicie niezgodna z poleceniem
  • niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie)
  • odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).
Życzymy powodzenia na egzaminach z języka niemieckiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *